;

Question-answer

 1. Ի՞նչ սկզբունքով է որոշվում օրական թեստավորվողների քանակը։

  • Օրական կտրվածքով թեստավորվողների քանակ չի որոշվում։ Դրանց քանակը օրական կարող է մեծ տարբերություն տալ և դա նախապես որոշված չէ։

 2. Քա՞նի օր է առողջացման ցիկլը։

  • Առողջացման ցիկլը կարող է տատանվել 14-28 օր՝ կախված հիվանդության ծանրության աստիճանից։ Թեստի դրական արդյունքի դեպքում մարդը 14 օր հետո պարտադիր չէ առողջացած լինի: Դրա համար անհրաժեշտ է կրկնակի բացասական թեստի արդյունք:

 3. Հայաստանում վիրուսի հակամարմինների թեստավորում արվու՞մ է։

  • Հայաստանում չեն արվում վիրուսի հակամարմինների թեստեր, որովհետև այդպիսի թեստեր չկան։ Ամբողջ աշխարհում հիմա ակադեմիական բանավեճ է ընթանում, թե արդյո՞ք այդ թեստերը բավականաչափ ճշգրիտ և սպեցիֆիկ են՝ կիրառման համար։

 4. Կա՞ օրական թեստավորման միջին քանակ։

  • Ոչ, օրական թեստավորման միջին քանակ չկա և չի կարող լինել: Օրական հնարավոր առավելագույն թեստերի իրականացման ծավալը տատանվում է 1000-1200-ի շրջակայքում`կախված այդ օրը աշխատող լաբորատորիաների քանակից:

 5. Ի՞նչ չափանշիներով է կատարվում թեստավորումը։

  • Թեստավորում իրականացվում է այն պացիենտների և բուժաշխատողների շրջանում, որոնք ունեն հիվանդությանը բնորոշ ախտանշաններ (բարձր ջերմություն, հազ, շնչառության դժվարացում) կամ սերտ շփում են ունեցել հաստատված դրական դեպքի հետ։

 6. Ճի՞շտ է, որ Հայաստանում ազատ վաճառքի COVID-19-ի թեստեր կան։ Հնարավո՞ր է ցանկության դեպքում դրանք ձեռք բերել։

  • Այո։ Մի շարք բուժհաստատություններում առկա են COVID19-ի վճարովի թեստեր։ Սակայն, եթե չունեք ախտանշաններ, կարիք չկա թեստավորվելու, բավական է միայն ինքնամեկուսանալ։ Ախտանշանների ի հայտ գալուն պես՝ պետք է զանգահարել ԱՆ թեժ գիծ։

To ask questions, please either log in or register.

Log in Register