;
Գրանցվել
Facebook

Հարգելի ընթերցող
Համակարգում գրանցվելով՝ Դուք կունենաք հնարավորություն մշտապես կապի մեջ լինելու «Տեղեկատվության ստուգման կենտրոն» պետական տեղեկատվական հարթակի հետ, կկարողանաք ներկայացնել ՀՀ կառավարության գործունեությանն առնչվող այնպիսի լուրեր, որոնց հավաստիությունը Ձեզ մոտ տարակուսանք է առաջացրել, և մեր թիմը կստուգի դրանք, ինչպես նաև կկարողանաք հրապարակված նյութերի ներքո թողնել մեկնաբանություններ։